Utbildning i strålbehandling

Avd för onkologi, Lunds universitet erbjuder ett utbildningspaket för sjuksköterskor som vill arbeta på en strålbehandlingsavdelning. Paketet består av tre delkurserna Allmän onkologi, 7,5 hp, Organspecifik onkologi 7,5 hp och Specifik onkologisk omvårdnad vid strålbehandling, 30 hp. Den sistnämnda delkursen innehåller förutom teori även15 hp verksamhetsförlagd utbildning (10 veckor). Totalt är det alltså ett sammanhållet utbildningspaket om 45 hp.

För den som redan läst allmän och organspecifik onkologi, eller motsvarande (exempelvis har specialistutbildning i onkologi), behöver bara läsa strålbehandlingskursen. De börjar i så fall 10 veckor senare än de angivna tiderna till höger.

Kursen startar vid fyra tidpunkter under året och tar 30 veckor på heltid att genomföra. Totalt ingår fyra obligatoriska sammankomster i Lund. Varje sammankomst innebär en eller två övernattningar i Lund. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker vid kursdeltagarens hemklinik.

Som sjuksköterska på en strålbehandlingsavdelning ställs särskilda krav på dig. Du arbetar nära cancerpatienten som genomgår en viktig, livsavgörande i många fall, behandling. Just detta gör arbetet så spännande och intressant. Strålbehandlingsområdet är också ett område som utvecklas stort och det kommer hela tiden nya behandlingsmetoder och tekniker.

Arbetet kräver stor känsla för patienten och goda omvårdnadskunskaper men även kunskaper i teknik och fysik. Du bör ha ett intresse för teknik, matematik och fysik för att uppskatta utbildningen och yrket.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning och följer inte normala terminstider för att mininmera sommaruppehållet. Det startar fyra grupper per år vid olika tider. Se tider för respektive grupp i spalten till höger.

Senast ändrad av
Jan Degerfält 29 Okt 2019

1

Kursplaner

Specifik onkologisk omvårdnad med inriktning mot strålbehandling, 30 hp
Allmän onkologi 7,5 hp
Organspecifik onkologi, 7,5 hp

Kostnad

60 000 kr per plats.

Ansökan

Kursdeltagare anmäler sig via LUCE.  Klicka här! Fyll i blanketten och skicka in per post. Personbevis behöver också sändas in. Se mer info om detta här.

Obligatorisk föranmälan om önskade platser sker till Jan Degerfält 0703-579 358
jan.degerfalt@med.lu.se

Kursstarter

För 2019-2020 planeras kursstarter vecka 10, vecka 16, vecka 37 och vecka 44, 2020

Planering för de som startar vecka 16, 2019

Kursstart 15 april 2019
Studiebesök nr 1: vecka 18-19
Studiebesök nr 2: vecka 36-37
Sommaruppehåll vecka 27-32
VFU vecka 41-50
Slut vecka 51, 2019 (22 dec)

Planering för de som startar vecka 37, 2019

Kursstart 9 sept 2019
Studiebesök nr 1: vecka 39-40
Studiebesök nr 2: vecka 49-50
VFU vecka 4-13
Slut vecka 14, 2020

Planering för de som startar vecka 44. 2019

Kursstart 28 oktober 2019
VFU vecka 11-20 2020
Avslutning 22 maj 2020


Start vecka 10, 2020

Kursstart 2 mars, 2020
Sommaruppehåll 29 juni - 10 augusti
VFU 24 aug - 30 okt
Kursavslutning 6 nov, 2020

Start vecka 16, 2020

Kursstart 13 april (pga annandag påsk 14 april)
Sommaruppehåll 29 juni - 10 augusti
VFU 5 okt - 11 dec
Kursavslutning 18 dec 2020

 

Flexibel utbildning - onkologi